GGZ Kempen  / GESPECIALISEERDE CRISISZORG VOOR PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN BIJKOMENDE PSYCHISCHE EN/OF GEDRAGSPROBLEMEN

Gespecialiseerde zorg

Netwerk GGZ Kempen is een samenwerkingsverband voor
gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg. GGZ-organisaties
en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen de krachten
om ondersteuning en zorg te bieden aan volwassenen met
een psychische kwetsbaarheid.