GGZ Kempen  / Aanbod

Aanbod

DETECTIE EN AMBULANTE INTERVENTIE
Activiteiten inzake preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en indicatiestelling, ambulante diagnostiek en behandeling.
PSYCHIATRISCHE HULP AAN HUIS
Mobiele teams brengen zorg tot in de thuisomgeving van de cliënt. Enerzijds zijn er teams die zich richten naar mensen in een subacute of acute toestand. Anderzijds zijn er teams die zich richten op personen met een chronische problematiek die ondersteuning nodig hebben op meerdere levensdomeinen.
PSYCHOSOCIALE REHABILITATIE
Psychosociale rehabilitatie is een dynamisch en langdurig proces. Het stelt mensen in staat om zich opnieuw in de maatschappij en het beroepsleven te integreren. De herstelvisie en streven naar sociale inclusie staan hierbij centraal.  
 
RESIDENTIËLE GESPECIALISEERDE ZORG
De (semi) residentiële gespecialiseerde zorg staat in voor de opname van personen die zich in een zodanige ernstige fase van hun problematiek bevinden dat hulpverlening in de eigen leef- of woonomgeving niet langer toereikend is.
SPECIFIEKE WOONVORMEN
Woonvormen waar zorg geboden wordt indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is.
Netwerk GGZ Kempen is een samenwerkingsverband voor
gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg. GGZ-organisaties
en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen de krachten
om ondersteuning en zorg te bieden aan volwassenen met
een psychische kwetsbaarheid.