GGZ Kempen  / Versterkende maatregel ifv de COVID-19 pandemie: Uitbreiding mobiele teams GGZ-netwerken volwassenen
Netwerk GGZ Kempen is een samenwerkingsverband voor
gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg. GGZ-organisaties
en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen de krachten
om ondersteuning en zorg te bieden aan volwassenen met
een psychische kwetsbaarheid.