GGZ Kempen  / Lotgenoten met dubbele pet: hoe het als familiebetrokken hulpverlener moeilijk aansluiting vinden is
Netwerk GGZ Kempen is een samenwerkingsverband voor
gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg. GGZ-organisaties
en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen de krachten
om ondersteuning en zorg te bieden aan volwassenen met
een psychische kwetsbaarheid.