ERVARINGSDESKUNDIGHEID EN PARTICIPATIE

In onze regio zijn er in de loop der jaren heel wat initiatieven ontstaan waar (ex)-cliënten, al dan niet als ervaringsdeskundige, hun bijdrage aan leveren. Ze kunnen er hun stem laten horen als cliënt, hun herstelverhaal brengen, vorming geven, mee nadenken over de inzet van ervaringskennis, elkaar ontmoeten,… Ervaringskennis en professionele kennis worden complementair ingezet … Meer lezen over ERVARINGSDESKUNDIGHEID EN PARTICIPATIE