GGZ Kempen  / Colloquium 16/9 ‘De forensische psychiatrie: praktijken, visies en organisatiemodellen van de zorg’
Netwerk GGZ Kempen is een samenwerkingsverband voor
gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg. GGZ-organisaties
en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen de krachten
om ondersteuning en zorg te bieden aan volwassenen met
een psychische kwetsbaarheid.